Artikelen

Doe de quickscan studiedata!

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan van de zone Studiedata krijg je een overzicht van de volwassenheid van jouw instelling op het gebied van het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Naar de quickscan studiedata

De quickscan is inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met de Open Universiteit en Rogier van de Wetering (OU). De nieuwe digitale versie van de quickscan is een samenwerking met saMBO ICT.

Randvoorwaarden

Als zone hebben wij als doel hoger onderwijsinstellingen in heel Nederland te stimuleren meer te gaan doen met studiedata. Hiervoor is het van belang dat randvoorwaarden op verschillende thema’s in de bedrijfsvoering goed ontwikkeld zijn. Denk daarbij aan strategische keuzes, het inrichting van processen, de governance, de IT-kant en het meenemen van mensen en cultuur. Op elk van deze vijf thema’s is het belangrijk dat de instelling zich ontwikkelt, van kleine pionierende initiatieven, via de afdeling/faculteit en instelling, naar initiatieven op het niveau van de (externe) ketens.

Volwassenheidsmodel

In de quickscan bepaalt het thema waar je het laagst op scoort, het niveau van de gehele ontwikkeling van de instelling. Dit is weergegeven in het volwassenheidsmodel dat we als zone hanteren.

In de quickscan beantwoord je een aantal vragen rondom de vijf thema’s. Jij vult in wat de huidige situatie is, en wat de gewenste situatie zou zijn. De quickscan geeft je vervolgens een inzicht in de score van jouw onderwijsinstelling afgezet tegen de gewenste situatie. Zo zie je direct op welke vlakken verbetering gewenst is.

De scan laat je zien waar de instelling staat ten opzichte van de ideale situatie. Maar hoe kan een instelling vervolgens naar die ideale situatie toe groeien? Ook daar kan de zone Studiedata instellingen bij ondersteunen. In kennisclips leggen we uit welke theorie achter de quickscan schuilgaat, hoe je verandering in gang kunt zetten, en op welke drie multidimensionale thema’s je de ontwikkeling kunt richten.

Daarnaast kun je jezelf bijscholen op gebied van statistiek met het Statistisch Handboek Studiedata of laat je inspireren door praktijkvoorbeelden.

Bekijk de one pager over de quickscan studiedata

Volwassenheidsmodel biedt inzicht bij gehele ontwikkeling van een hoger onderwijsinstelling op het gebied van studiedata.

Relevante artikelen

Ontwikkel je studiedata volwassenheid – kennisclips

Ambieert jouw onderwijsinstelling om studiedata beter te benutten? In de kennisclips op deze pagina geven we je handvatten om concreet met studiedata aan de slag te gaan.

Lees verder Lees verder

Toelichting op volwassenheidsmodel

De verzameling, analyse en verspreiding van data sorteert meer effect als verschillende randvoorwaarden in de bedrijfsvoering goed ontwikkeld zijn: strategische keuzes, mens & cultuur, inrichting van processen, de governance en IT. Een toelichting.

Lees verder Lees verder

Statistisch Handboek Studiedata

Het Statistisch Handboek Studiedata is een site die continue wordt doorontwikkeld en uitgebreid met programmeertalen en case studies. Raadpleeg de site als gemeenschappelijke standaard voor statistische toetsen met studiedata.

Lees verder Lees verder