Artikelen

Over het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata'

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata‘. De koepels Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen hebben het referentiekader inmiddels omarmd en de instellingen kunnen er nu zelf mee aan de slag. 

Verantwoord gebruik studiedata

In december 2020 is gestart met het uitvoerende proces om te komen tot een gedegen en gedragen referentiekader met oog voor de belangen, de ambities, evenals de zorgen en het welzijn van alle betrokken partijen. Het kader moet bijdragen aan de versnelling van het verantwoord gebruik van studiedata, ten gunste van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het hoger onderwijs. Het referentiekader legt hiermee de kaders neer voor het verantwoord gebruik van studiedata, waarbinnen instellingen eigen keuzes kunnen maken en zelf nadere invulling kunnen geven.

Totstandkoming

Het referentiekader sluit zoveel mogelijk aan bij de heersende wensen, ideeën en ook de zorgen van alle betrokken partijen, om voort te bouwen op bestaande kennis en ervaring. Om dit te borgen werd een expertgroep opgezet, bestaande uit inhoudelijk specialisten die specifiek mee hebben gedacht over de inhoud en vorm van het referentiekader, en die actief werden betrokken bij het schrijfproces. Naast de expertgroep is een brede klankbordgroep samengesteld, met vertegenwoordigers van gebruikers en betrokkenen. Deze klankbordgroep werd geïnformeerd over de inhoud van het stuk en er is hen gevraagd om mee te denken over de hoofdlijnen van het referentiekader, bijvoorbeeld over de ethische vraagstukken en uitgangspunten die daarbij relevant zijn.

Referentiekader verantwoord gebruik studiedata met aandacht voor privacy en ethiek

En nu?

Op woensdag 11 mei 2022 vond de publieke lancering van het Referentiekader plaats, waarbij Anka Mulder (voorzitter van het College van Bestuur van Saxion) en Arthur Mol (rector magnificus van Wageningen University & Research) het document officieel overhandigden aan Pieter Duisenberg (voorzitter van Universiteiten van Nederland) en Maurice Limmen (voorzitter van Vereniging Hogescholen). Een uitgebreid verslag van het lanceermoment is terug te lezen op de website van SURF. Dit verslag is ook beschikbaar in het Engels.

Daarnaast werden er een bijbehorend dilemmaspel en een introductievideo gepubliceerd, beide speciaal ontwikkeld om binnen instellingen een gesprek over dit onderwerp op een laagdrempelige manier te kunnen starten. 

Wil je meer weten over het referentiekader, of wil je een fysiek exemplaar ontvangen? Neem dan contact met ons op via Lisanne Nugteren (ondersteuner van de zone Studiedata) via nugteren.l@hsleiden.nl.

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Dilemmaspel Studiedata

Om het gesprek over privacy en ethiek te voeren kunnen instellingen aan de slag met het 'Dilemmaspel studiedata'. Download het dilemmaspel hier!

Lees verder Lees verder

Leergang privacy en ethiek voor studiedata

Wil je aan de slag met het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' binnen je instelling en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan is de leergang 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' misschien iets voor jou.

Lees verder Lees verder