Ervaringen uit de praktijk

'Zet studiedata in om flexibel onderwijs te verbeteren'

TEKST: MARJOLEIN VAN TRIGT

Robin Vos is projectleider flexibilisering bij de faculteit Management en Bedrijf van Hogeschool Leiden. Vanuit die rol ziet hij de behoefte aan de inzet van studiedata snel groeien.

Studiedata Robin Vos Hogeschool Leiden onderwijsondersteuningHoe data-gericht is jouw instelling?

‘Het begint te komen. Hoe flexibeler een opleiding, hoe groter de behoefte aan data voor studenten, docenten en de onderwijslogistiek.’

Wat hebben studiedata dan te maken met flexibilisering?

‘Binnen onze faculteit hebben we een deeltijd- en vijf voltijd-opleidingen geflexibiliseerd. Daarmee groeit de behoefte aan inzicht uit studiedata. Studenten volgen een eigen leerroute en ze willen weten waar ze staan en welke afslagen ze het beste kunnen nemen. Door opleidingsdata af te zetten tegen studentdata, kunnen we ze beter adviseren.

Het gevaar van flexibilisering is dat je studenten niet genoeg sturing geeft. Om ze goed te ondersteunen, moeten hun coaches allereerst over opleidingsdata beschikken. Je moet weten welke routes een student kan doorlopen om studenten van zinvol advies te voorzien over hun specifieke situatie. Ook willen we studenten voorzien van een gepersonaliseerd portaal dat inzicht geeft in hun voortgang en keuzes.’

Hoe ver zijn jullie?

‘We staan aan het begin. Binnenkort doen we een marktverkenning naar manieren waarop we studenten kunnen informeren over waar ze staan in hun opleidings- en leerproces. Daarna willen we onderzoeken welke behoeften er bestaan binnen andere faculteiten. Vanuit de onderwijslogistiek hebben wij ook studiedata nodig, want onze manier van roosteren is niet veranderd, maar de manier waarop studenten door de opleiding gaan wel. Op basis van studiedata wil ik prognoses maken over de instroom van de vakken voor volgend jaar. Het kan zomaar gebeuren dat een deel van een klas een periode langer over een deel van de opleiding doet. In onze logistiek moeten we daarop anticiperen.

Daarnaast willen we data inzetten om beleidsmatig betere besluiten te nemen. We onderzoeken nu hoeveel studenten er gebruikmaken van herkansingen en welk effect het heeft op de rendementen als we het maximaal aantal herkansingen verhogen of verlagen.’

Wat is momenteel de grootste uitdaging?

‘Onze uitdaging zit zowel in de technologie als in de visie. Om studenten een super persoonlijk portaal te kunnen bieden, heb je heel veel data nodig, die je op slimme manieren combineert. Die data hebben we nog niet. En omdat onze faculteiten van elkaar verschillen, zal ook de visie op wat studenten nodig hebben, uiteen lopen. Ik ben erg blij dat het gesprek hierover op gang komt.

Interview met projectmanager Jan Tjeerd Groenewoud

Lees verder

Interview met projectmanager Bert-Jan Klaren

Lees verder

Interview met studenten Frederique Veenstra en Vincent Plompen

Lees verder

‘Onze manier van roosteren is niet veranderd, maar de manier waarop studenten door de opleiding gaan wel’