Artikelen

Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs

In samenwerking met het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA) en SURF heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een data science-leergang ontwikkeld die is toegespitst op het hoger onderwijs in Nederland: de ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’.

Het doel van deze leergang is om bij instellingen beweging en verandering in gang te zetten op het gebied van studiedata. Niet enkel en alleen binnen afdelingen, maar juist instellingsbreed. De leergang richt zich op de samenwerking tussen collega’s met verschillende achtergronden, die tijdens het programma als team aan de slag gaan met een praktijkcasus vanuit de eigen instelling.

Naast dit praktische gedeelte bieden verschillende experts in het inhoudelijke programma van de leergang een overzicht van de ‘state of the art’ op relevante terreinen. Het gaat hierbij om onderwerpen als analytics, machine learning, transformatie, privacy en ethiek, aangevuld met aansprekende praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs.

Met het bestuurders-track worden ook bestuurders van de deelnemende instellingen uitgenodigd om aan te sluiten. Zij worden bij aanvang en bij afloop van de leergang betrokken, waardoor de inspanningen van de deelnemers worden gezien, en de projecten waaraan is gewerkt kunnen landen binnen de organisatie.

Wil je meer weten over de leergang ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’? Bekijk de brochure of raadpleeg de website van SURF.

De editie van 5 april t/m 5 juli 2022 is vol. De leergang start opnieuw in september. Meld je hier alvast aan voor de Leergang Data Science: data analytics & AI in het hoger Onderwijs editie 20 september t/m 20 december 2022.

Relevante artikelen

Leergang privacy en ethiek voor studiedata

Wil je aan de slag met het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' binnen je instelling en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan is de leergang 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' misschien iets voor jou.

Lees verder Lees verder

Introductievideo referentiekader studiedata

In deze video wordt op en luchtige manier toegelicht wat studiedata is, de rol die privacy hierbij speelt, waarom én voor wie het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' belangrijk is, en wat er zoal in staat. 

Lees verder Lees verder

Dilemmaspel studiedata

Om het gesprek over privacy en ethiek te voeren kunnen instellingen aan de slag met het 'Dilemmaspel studiedata'. Download het dilemmaspel hier!

Lees verder Lees verder

Kom naar de lancering van het referentiekader!

Op woensdag 11 mei vindt de lancering van het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ plaats op de campus van Universiteit Leiden in Den Haag.  

Lees verder Lees verder

Regie op studiedata bij tooling van leveranciers

Om onderwijsinstellingen, bestuurders, onderwijsondersteuners en docenten er bewust van maken dat leveranciers (soms als enige) de beschikking krijgen over waardevolle studiedata, heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een publicatie uitgebracht. Deze publicatie wil onderwijsinstellingen handvaten geven om de regie over hun studiedata te krijgen of houden.

Lees verder Lees verder

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs

In samenwerking met het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA) en SURF heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een data science-leergang ontwikkeld die is toegespitst op het hoger onderwijs in Nederland.

Lees verder Lees verder

Studentenchallenge: ‘Slim inzetten van studiedata’

Om bij studenten het bewustzijn over het gebruik van (hun) studiedata te vergroten heeft SURF, in samenwerking met Battle of Concepts, deze maand de studentenchallenge ‘Slim inzetten van studiedata’ gelanceerd.

Lees verder Lees verder

In hoeverre benut jouw instelling studiedata? Doe de quickscan!

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan krijg je een overzicht van de volwassenheid van jouw instelling op het gebied van het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Lees verder Lees verder

Ontwikkel je studiedata volwassenheid – kennisclips

Ambieert jouw onderwijsinstelling om studiedata beter te benutten? In de kennisclips op deze pagina geven we je handvatten om concreet met studiedata aan de slag te gaan.

Lees verder Lees verder
Artikelen

Ontwikkel je studiedata volwassenheid - kennisclips

VIDEO’S WITH SUBTITLES WILL FOLLOW SOON

Ambieert jouw onderwijsinstelling om studiedata beter te benutten? Dan is het volwassenheidsmodel een geschikt instrument om te hanteren als houvast voor het groeiproces. In de kennisclips op deze pagina geven we je handvatten om concreet met studiedata aan de slag te gaan.
Heb je de Quickscan Studiedata nog niet ingevuld? Doe dit dan eerst zodat je een helder startpunt hebt.

Rogier van de Wetering (Open Universiteit) neemt je mee in het volwassenheidsmodel en de manier waarop je deze kunt inzetten in je organisatie. De video bevat vijf korte hoofdstukken:

  • De thema’s van het volwassenheidsmodel
  • De vier ontwikkelniveau’s
  • Het vormgeven van een verbeterprogramma
  • Een voorbeeld uit de praktijk
  • De PDCA cyclus

Om je te ontwikkelen op het gebied van studiedata kun je je richten op de ontwikkeling van een aantal multidimensionale thema’s. Door je op deze thema’s te richten zul je op meerdere gebieden uit het volwassenheidsmodel stappen zetten.

Justian Knobbout (Onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht en eigenaar Data Analytix) vertelt je welke drie thema’s essentieel zijn om stappen te kunnen zetten in je volwassenheidsniveau.

Download de checklist met ontwikkelpunten per niveau en per multidimensionaal thema
Or download the checklist in English

Alleen door vooraf doelen vast te leggen kunnen de juiste data worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en gepresenteerd.

Het eerste multidimentionale thema is de beschikbaarheid en het gebruik van studiedata. Welke stappen moet je ondernemen om dit goed in te regelen?

 

Alleen door de juiste stakeholders te betrekken kun je studiedata in je organisatie optimaal benutten. Justian geeft je tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan.

 

Het laatste multidimentionale thema is processen. Met welke processen moet je rekening houden en welke processen moeten er rondom studiedata worden ingericht?

 

Toelichting op volwassenheidsmodel

De verzameling, analyse en verspreiding van data sorteert meer effect als verschillende randvoorwaarden in de bedrijfsvoering goed ontwikkeld zijn: strategische keuzes, mens & cultuur, inrichting van processen, de governance en IT. Een toelichting.

Lees verder Lees verder

Visie op een datagedreven organisatie

In het stuk Een datagedreven organisatie, van data naar informatie naar inzicht naar impact beschrijft Danny Greefhorst zes principes van een datagedreven organisatie.

Lees verder Lees verder