Artikelen

Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs

In samenwerking met het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA) en SURF heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een data science-leergang ontwikkeld die is toegespitst op het hoger onderwijs in Nederland: de ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’.

Het doel van deze leergang is om bij instellingen beweging en verandering in gang te zetten op het gebied van studiedata. Niet enkel en alleen binnen afdelingen, maar juist instellingsbreed. De leergang richt zich op de samenwerking tussen collega’s met verschillende achtergronden, die tijdens het programma als team aan de slag gaan met een praktijkcasus vanuit de eigen instelling.

Naast dit praktische gedeelte bieden verschillende experts in het inhoudelijke programma van de leergang een overzicht van de ‘state of the art’ op relevante terreinen. Het gaat hierbij om onderwerpen als analytics, machine learning, transformatie, privacy en ethiek, aangevuld met aansprekende praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs.

Met het bestuurders-track worden ook bestuurders van de deelnemende instellingen uitgenodigd om aan te sluiten. Zij worden bij aanvang en bij afloop van de leergang betrokken, waardoor de inspanningen van de deelnemers worden gezien, en de projecten waaraan is gewerkt kunnen landen binnen de organisatie.

Wil je meer weten over de leergang ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’? Bekijk de brochure of raadpleeg de website van SURF.

De editie van 5 april t/m 5 juli 2022 is vol. De leergang start opnieuw in september. Meld je hier alvast aan voor de Leergang Data Science: data analytics & AI in het hoger Onderwijs editie 20 september t/m 20 december 2022.

Relevante artikelen

Whitepaper realtime studiedata

Onderwijsinstellingen werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Maar om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoorgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime monitor kan hier een bijdrage aan leveren.

Lees verder Lees verder

Eerste editie Data Science-leergang voor het hoger onderwijs afgerond

Acht teams sloten de eerste editie af van de data science leergang 'Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs'.

Lees verder Lees verder

Introductievideo Quickscan Studiedata

Wat is de Quickscan Studiedata en wat kun je ermee? Deze korte video geeft uitleg over het idee achter de quickscan en laat wat beelden zien uit de tool.

Lees verder Lees verder

Doe de Quickscan Studiedata

Op deze pagina vind je een link naar de Quickscan-tool. Ook kun je op deze pagina een formulier invullen om een instellingsdashboard aan te vragen.

Lees verder Lees verder

Leergang privacy en ethiek voor studiedata

Wil je aan de slag met het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' binnen je instelling en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan is de leergang 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' misschien iets voor jou.

Lees verder Lees verder

Introductievideo referentiekader studiedata

In deze video wordt op en luchtige manier toegelicht wat studiedata is, de rol die privacy hierbij speelt, waarom én voor wie het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' belangrijk is, en wat er zoal in staat. 

Lees verder Lees verder

Dilemmaspel Studiedata

Om het gesprek over privacy en ethiek te voeren kunnen instellingen aan de slag met het 'Dilemmaspel studiedata'. Download het dilemmaspel hier!

Lees verder Lees verder

Publieke lancering van het referentiekader in Den Haag

Op woensdag 11 mei 2022 vond de lancering van het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ plaats op de campus van Universiteit Leiden in Den Haag.  

Lees verder Lees verder

Regie op studiedata bij tooling van leveranciers

Om onderwijsinstellingen, bestuurders, onderwijsondersteuners en docenten er bewust van maken dat leveranciers (soms als enige) de beschikking krijgen over waardevolle studiedata, heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een publicatie uitgebracht. Deze publicatie wil onderwijsinstellingen handvaten geven om de regie over hun studiedata te krijgen of houden.

Lees verder Lees verder
Artikelen

Publicatie: 'Regie op studiedata bij tooling van leveranciers'

Vrijwel alle digitale toepassingen die in het onderwijs worden gebruikt genereren studiedata. Onderwijsinstellingen, maar ook studenten en docenten, kunnen niet altijd over deze data beschikken, terwijl leveranciers van deze toepassingen vaak wél toegang hebben tot (delen van deze) studiedata. Dat leidt ertoe dat leveranciers bepaalde studiedata wél kunnen benutten maar instellingen niet.

Dat laatste roept vragen op over toegang tot gegevens, eigenaarschap van gegevens en de bescherming van de privacy van betrokkenen. De dreiging dat studiedata meer en meer buiten het zicht van de onderwijsinstelling raakt gaat ten koste van de publieke waarden voor hoger onderwijs, te weten rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie.

Om onderwijsinstellingen, bestuurders, onderwijsondersteuners en docenten er bewust van maken dat leveranciers (soms als enige) de beschikking krijgen over waardevolle studiedata, heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT onderstaande publicatie uitgebracht. Deze publicatie wil onderwijsinstellingen handvaten geven om de regie over hun studiedata te krijgen of houden.

Relevante artikelen

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Het wiel van data science

Het wiel van data science toont wat de hoofdactiviteiten van data science zijn, welke onderliggende activiteiten daarbij van belang zijn, welke capaciteiten er in een onderwijsorganisatie nodig zijn en welke kernwaarden daarbij voorop staan.

Lees verder Lees verder

Over de Quickscan Studiedata

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan krijg je een overzicht van de volwassenheid van jouw instelling op het gebied van het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Lees verder Lees verder