Artikelen

Aan de slag met het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata'

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld.

Het gezamenlijke kader vormt een instrument om gemeenschappelijke waarden te operationaliseren en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen in het gebruik van studiedata door de hogeronderwijsinstellingen van Nederland. De koepels Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen hebben het referentiekader omarmd, de instellingen kunnen er nu zelf mee aan de slag.

In mei 2022 vond de publieke lancering van het referentiekader en het bijbehorende dilemmaspel plaats. Ook is er een introductievideo ontwikkeld waarin het referentiekader kort en bondig wordt toegelicht.

Meer weten over het referentiekader, of een fysiek exemplaar ontvangen? Neem dan contact op via studiedata@surf.nl.

Nederlandse versie

English version

Relevante artikelen

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk 'Referentiekader verantwoord gebruik studiedata' vanuit het oogpunt van privacy en ethiek. 

Lees verder Lees verder

Over de Quickscan Studiedata

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan krijg je een overzicht van de volwassenheid van jouw instelling op het gebied van het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Lees verder Lees verder

Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs

In samenwerking met het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA) en SURF heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een data science-leergang ontwikkeld die is toegespitst op het hoger onderwijs in Nederland.

Lees verder Lees verder