Studentbegeleider data journey

Deel jouw voorbeeld
Terug naar Data Journey overzicht

Filters

Zoeken

Instelling

Product

Technologie/applicatie

Bron

Filters

Instelling

Type rapportage

Technologie/applicatie

Bron

Begeleiden student

Dashboard

Onderwijsdashboard

Bevat 37 aan onderwijs gerelateerde transacties die interactief geraadpleegd kunnen worden.

Onderwijsdashboard

Type rapportage Dashboard
Gebruikte technologie/applicatie QlikviewQliksense
Gebruikte bronnen Student administratie systeemStudent resultaat systeemExactVragenlijst

Het onderwijsdashboard van de Open Universiteit is een voorziening waar de gebruiker 37 aan onderwijs gerelateerde transacties (stand 1 jan 2021) kan raadplegen. Het raadplegen kan interactief plaatsvinden door een Metrokaart. De gebruiker kan bij alle metrostations transactie resultaten (vanaf 1 sept 2014) zien en filteren zonder dat persoonsgegevens worden getoond.

Rapportage

Pilot studievaardigheden en executieve functies

Op basis van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst ontvangt de student een op maat gemaakt profiel dat kan helpen bij ondersteuning tijdens de studie.

Pilot studievaardigheden en executieve functies

Type rapportage Rapportage
Gebruikte technologie/applicatie Hogrefe
Gebruikte bronnen Vragenlijst

Om onze studenten zo goed mogelijk op maat te kunnen begeleiden, kunnen zij ervoor kiezen deel te nemen aan een pilot. Ze kunnen dan een wetenschappelijk gevalideerde, internationaal aanvaarde test invullen die een persoonlijk profiel oplevert op zogenaamde ‘executieve functies’. Dat zijn essentiële vaardigheden om soepel en succesvol een studie te doorlopen. Met dat profiel heeft de student een reflectieinstrument in de hand dat de basis kan vormen voor verdere ondersteuning.

PDF

Student begeleiding & studenten welzijn

De studentbegeleider krijgt door de invoering van de Studiethermometer de mogelijkheid om eerstejaarsstudenten actief en gericht aanvullende begeleiding aan te bieden.

Student begeleiding & studenten welzijn

Type rapportage PDF
Gebruikte technologie/applicatie Hogrefe
Gebruikte bronnen Vragenlijst

Wij geven eerstejaars bachelor studenten de mogelijkheid om de ‘Studiethermometer’ in te vullen. Dit is een door NOA ontwikkelde vragenlijst die inzicht geeft in studie gerelateerde aspecten die van invloed kunnen zijn op studiesucces: match met de studie, kijk op studievaardigheden, contact met medestudenten en ervaren steun, en studiestress.
De student ontvangt een persoonlijke rapportage en de studentbegeleider krijgt inzicht in de resultaten. Op basis hiervan kan de studentbegeleider studenten actief benaderen en aanvullende persoonlijke begeleiding aanbieden. Voorheen deden we dit enkel op basis van de eerste studieresultaten – met de invoering van de Studiethermomter combineren we studieresultaten met welzijnsindicatoren.

App

Studenten-app

Geeft inzage in het aantal studenten die onderwijs(ondersteuning) hebben ontvangen in een periode.

Studenten-app

Type rapportage App
Gebruikte technologie/applicatie Qliksense
Gebruikte bronnen Student administratie systeem

De studenten app van de Open Universiteit bevat veel detail informatie over het aantal studenten dat in een bepaalde periode actief gestudeerd heeft. Hierbij kunnen de aantallen uitgesplitst worden naar wetenschapsgebied en naar het niveau van de opleiding (bachelor, master). Bovendien wordt inzicht verkregen in het aantal studenten dat ingestroomd, doorgestroomd of actief c.q. inactief is.

Dashboard

Studievoortgang dashboard

In dit dashboard wordt per onderwijsperiode inzicht gegeven in de studievoortgang in vergelijk met voorgaande jaren.

Studievoortgang dashboard

Type rapportage Dashboard
Gebruikte technologie/applicatie TableauR
Gebruikte bronnen SIS

In dit dashboard wordt per onderwijsperiode inzicht gegeven in de studievoortgang in vergelijk met voorgaande jaren.

Het dashboard biedt de mogelijk in te zoomen op faculteit, opleiding en studiejaar. Zo kunnen veranderingen in studieprestaties zeer snel worden gesignaleerd.

Daarbij is er ook mogelijkheid de studievoortgang uit te splitsen in specifieke groepen binnen de eerder gemaakte selectie. Dit kan op basis van meer dan 20 karakteristieken.

Zo kan een opleiding zeer snel en zeer specifiek eventuele pijnpunten identificeren en hierop actie ondernemen.

Zorgverlenen student

PDF

Student begeleiding & studenten welzijn

De studentbegeleider krijgt door de invoering van de Studiethermometer de mogelijkheid om eerstejaarsstudenten actief en gericht aanvullende begeleiding aan te bieden.

Student begeleiding & studenten welzijn

Type rapportage PDF
Gebruikte technologie/applicatie Hogrefe
Gebruikte bronnen Vragenlijst

Wij geven eerstejaars bachelor studenten de mogelijkheid om de ‘Studiethermometer’ in te vullen. Dit is een door NOA ontwikkelde vragenlijst die inzicht geeft in studie gerelateerde aspecten die van invloed kunnen zijn op studiesucces: match met de studie, kijk op studievaardigheden, contact met medestudenten en ervaren steun, en studiestress.
De student ontvangt een persoonlijke rapportage en de studentbegeleider krijgt inzicht in de resultaten. Op basis hiervan kan de studentbegeleider studenten actief benaderen en aanvullende persoonlijke begeleiding aanbieden. Voorheen deden we dit enkel op basis van de eerste studieresultaten – met de invoering van de Studiethermomter combineren we studieresultaten met welzijnsindicatoren.