Artikelen

Eerste editie Data Science-leergang voor het hoger onderwijs afgerond

In 2022 ontwikkelden de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, het Erasmus Center for Data Analytics en SURF samen de ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’. Op 5 juli sloten acht teams de eerste editie af. Rijksuniversiteit Groningen werd daarbij als winnaar van de challenge uitgeroepen.

De acht teams van deze editie bestonden uit veertig deelnemers afkomstig uit twaalf hoger onderwijsinstellingen:

  • Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden
  • LOI en NTI
  • Tilburg University en Delft University of Technology
  • Hogeschool Utrecht en Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • Hogeschool Inholland
  • Christelijke Hogeschool Ede
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Eindhoven University of Technology

Tijdens deze leergang gaan de deelnemers aan de slag met praktijkcasussen uit de eigen instelling. In deze eerste editie onderzochten de teams onder andere hoe je studiedata kunt gebruiken om uitval te verklaren. Ook werd gekeken naar het voorspellen van instroom en werd er geëxperimenteerd met studentgerichte learning analytics. De deelnemers benadrukten tijdens de casuspitches dat zij het uitwisselen van kennis met collega’s, maar ook met deelnemers van andere instellingen, erg waardevol vonden. De modellen en tools die de teams hebben ontwikkeld kunnen nu binnen de instellingen verder uitgewerkt worden.

De jury was van mening dat de kwaliteit van de pitches van hoog niveau was en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kwam uiteindelijk als beste uit de bus. Jan-Willem Brijan en Antonio Giuliani lichtten tijdens hun pitch toe hoe Machine Learning (ML) ingezet kan worden om studenten die dreigen uit te vallen te identificeren. Hun team maakte ook een dashboard met realtime studiedata, dat er uiteindelijk voor kan zorgen dat deze studenten zich gezien gaan voelen. Met deze oplossing, die ML combineert met een dashboard, werd de RUG winnaar van de challenge.

Op 20 september start de tweede editie van de ‘Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’. Deze zit inmiddels vol. Heb je interesse om in 2023 deel te nemen? Of wil je meer weten over de resultaten van de teams? Neem dan contact op met Karianne Vermaas van SURF.

Juryleden luisteren naar de pitches. Bron: SURF.
Het RUG-team met de gewonnen bokaal. Bron: SURF.

Relevante artikelen

Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs

In samenwerking met het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA) en SURF heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een data science-leergang ontwikkeld die is toegespitst op het hoger onderwijs in Nederland.

Lees verder Lees verder

Het wiel van data science

Het wiel van data science toont wat de hoofdactiviteiten van data science zijn, welke onderliggende activiteiten daarbij van belang zijn, welke capaciteiten er in een onderwijsorganisatie nodig zijn en welke kernwaarden daarbij voorop staan.

Lees verder Lees verder

Proeftuin Learning Analytics

In een serie van zes bijeenkomsten worden docenten stap voor stap wegwijs gemaakt in het benutten van studiedata voor learning analytics binnen hun eigen onderwijs.

Lees verder Lees verder