Artikelen

Publicatie: 'Whitepaper realtime studiedata'

Onderwijsinstellingen werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoorgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime studiedata monitor kan hier een bijdrage aan leveren. 

De basis van deze publicatie wordt gevormd door een pilot die is uitgevoerd bij de Open Universiteit. Deze instelling ontwikkelde een ‘data lake’ waaraan verschillende analysetools gekoppeld kunnen worden. Op deze manier worden onder meer inloggedrag, aangeklikte items in de cursusstructuur, ingeleverde opdrachten en data van gemaakte zelftoetsen realtime gestreamd naar een monitortool. Deze monitor verschaft docenten en tutoren helder inzicht in diverse onderwijskundige thema’s, bijvoorbeeld risico op voortijdige uitval en meeliftgedrag. Zo kunnen zij studenten beter begeleiden en het onderwijs verbeteren.

Tijdens het project zijn randvoorwaarden in kaart gebracht die vervuld moeten zijn om op een effectieve manier met studiedata aan de slag te gaan. Daarnaast zijn ervaringen verzameld van onder meer docenten en IT-specialisten. Die ervaringen hebben betrekking op de onderliggende technologie, de organisatie, de privacy en de onderwijskundige aspecten. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld over de vele facetten die een rol spelen bij het werken met (realtime) studiedata. Instellingen die hiermee zelf aan de slag willen, kunnen hun voordeel doen met de inzichten, tips en ‘lessons learned’ van deze pilot.

Deze publicatie is uitgebracht door de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Relevante artikelen

Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie: Digitalisering in het hoger onderwijs

In november 2019 vond er een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie OCW plaats over Digitalisering in het hoger onderwijs.

Lees verder Lees verder

Podcast ‘De Onderwijsvernieuwers’: in gesprek over studiedata

In de podcast 'De Onderwijsvernieuwers' gaan Bram Enning en Bart Karstens met elkaar in gesprek over studiedata in het hoger onderwijs.

Lees verder Lees verder

Whitepaper realtime studiedata

Onderwijsinstellingen werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Maar om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoorgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime monitor kan hier een bijdrage aan leveren.

Lees verder Lees verder

Eerste editie Data Science-leergang voor het hoger onderwijs afgerond

Acht teams sloten de eerste editie af van de data science leergang 'Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs'.

Lees verder Lees verder

Introductievideo Quickscan Studiedata

Wat is de Quickscan Studiedata en wat kun je ermee? Deze korte video geeft uitleg over het idee achter de quickscan en laat wat beelden zien uit de tool.

Lees verder Lees verder

Doe de Quickscan Studiedata

Op deze pagina vind je een link naar de Quickscan-tool. Ook kun je op deze pagina een formulier invullen om een instellingsdashboard aan te vragen.

Lees verder Lees verder

Leergang privacy en ethiek voor studiedata

Wil je aan de slag met het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' binnen je instelling en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan is de leergang 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' misschien iets voor jou.

Lees verder Lees verder

Introductievideo referentiekader studiedata

In deze video wordt op en luchtige manier toegelicht wat studiedata is, de rol die privacy hierbij speelt, waarom én voor wie het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' belangrijk is, en wat er zoal in staat. 

Lees verder Lees verder

Dilemmaspel Studiedata

Om het gesprek over privacy en ethiek te voeren kunnen instellingen aan de slag met het 'Dilemmaspel studiedata'. Download het dilemmaspel hier!

Lees verder Lees verder
Artikelen

Aan de slag met het Dilemmaspel Studiedata

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata opgesteld. Het bijbehorende dilemmaspel helpt om het gesprek hierover te starten.

Bron: SURF.

Het doel van het dilemmaspel is om een discussie aan te moedigen over privacy en ethiek in de praktijk van datagedreven werken aan hoger onderwijsinstellingen.

Op basis van fictieve voorbeelden komen aspecten uit het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ aan bod. Deze ‘dilemma’s’ kunnen de deelnemers vanuit verschillende rollen benaderen. Ze kiezen een persona en bedenken vanuit die invalshoek een antwoord.

Met de fysieke kaartenset kan gespeeld worden met vier of meer personen die vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij studie

data. De online variant is ook geschikt voor discussies in grotere groepen. Per casus zijn er verschillende dilemma’s. Het besprek

en van een enkele casus (3-4 dilemma’s) duurt 45 tot 60 minuten.

Nodig bijvoorbeeld je college van bestuur, een student, een privacy-jurist, een institutional researcher of analytics-specialist en een beleidsmedewerker uit. Dat helpt om onderwerpen die het referentiekader benoemt, en die nog aandacht nodig hebben binnen je instelling, helder te krijgen. Deze video kan bovendien bijdragen aan een luchtige introductie van het onderwerp.

Download hieronder de online Nederlandse of Engelse versie, en de handleiding van het Dilemmaspel Studiedata. Wil je graag een fysieke kaartenset? Neem dan contact op via studiedata@surf.nl.

Nederlandse versie:

English version:

Nederlandse handleiding:

English user’s guide:

Relevante artikelen

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk 'Referentiekader verantwoord gebruik studiedata' vanuit het oogpunt van privacy en ethiek. 

Lees verder Lees verder

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Publieke lancering van het referentiekader in Den Haag

Op woensdag 11 mei 2022 vond de lancering van het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ plaats op de campus van Universiteit Leiden in Den Haag.  

Lees verder Lees verder