Artikelen

Publicatie: 'Whitepaper realtime studiedata'

Onderwijsinstellingen werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoorgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime studiedata monitor kan hier een bijdrage aan leveren. 

De basis van deze publicatie wordt gevormd door een pilot die is uitgevoerd bij de Open Universiteit. Deze instelling ontwikkelde een ‘data lake’ waaraan verschillende analysetools gekoppeld kunnen worden. Op deze manier worden onder meer inloggedrag, aangeklikte items in de cursusstructuur, ingeleverde opdrachten en data van gemaakte zelftoetsen realtime gestreamd naar een monitortool. Deze monitor verschaft docenten en tutoren helder inzicht in diverse onderwijskundige thema’s, bijvoorbeeld risico op voortijdige uitval en meeliftgedrag. Zo kunnen zij studenten beter begeleiden en het onderwijs verbeteren.

Tijdens het project zijn randvoorwaarden in kaart gebracht die vervuld moeten zijn om op een effectieve manier met studiedata aan de slag te gaan. Daarnaast zijn ervaringen verzameld van onder meer docenten en IT-specialisten. Die ervaringen hebben betrekking op de onderliggende technologie, de organisatie, de privacy en de onderwijskundige aspecten. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld over de vele facetten die een rol spelen bij het werken met (realtime) studiedata. Instellingen die hiermee zelf aan de slag willen, kunnen hun voordeel doen met de inzichten, tips en ‘lessons learned’ van deze pilot.

Deze publicatie is uitgebracht door de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Relevante artikelen

Whitepaper realtime studiedata

Onderwijsinstellingen werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Maar om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoorgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime monitor kan hier een bijdrage aan leveren.

Lees verder Lees verder

Eerste editie Data Science-leergang voor het hoger onderwijs afgerond

Acht teams sloten de eerste editie af van de data science leergang 'Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs'.

Lees verder Lees verder

Introductievideo Quickscan Studiedata

Wat is de Quickscan Studiedata en wat kun je ermee? Deze korte video geeft uitleg over het idee achter de quickscan en laat wat beelden zien uit de tool.

Lees verder Lees verder

Doe de Quickscan Studiedata

Op deze pagina vind je een link naar de Quickscan-tool. Ook kun je op deze pagina een formulier invullen om een instellingsdashboard aan te vragen.

Lees verder Lees verder

Leergang privacy en ethiek voor studiedata

Wil je aan de slag met het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' binnen je instelling en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan is de leergang 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' misschien iets voor jou.

Lees verder Lees verder

Introductievideo referentiekader studiedata

In deze video wordt op en luchtige manier toegelicht wat studiedata is, de rol die privacy hierbij speelt, waarom én voor wie het 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata' belangrijk is, en wat er zoal in staat. 

Lees verder Lees verder

Dilemmaspel Studiedata

Om het gesprek over privacy en ethiek te voeren kunnen instellingen aan de slag met het 'Dilemmaspel studiedata'. Download het dilemmaspel hier!

Lees verder Lees verder

Publieke lancering van het referentiekader in Den Haag

Op woensdag 11 mei 2022 vond de lancering van het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ plaats op de campus van Universiteit Leiden in Den Haag.  

Lees verder Lees verder

Regie op studiedata bij tooling van leveranciers

Om onderwijsinstellingen, bestuurders, onderwijsondersteuners en docenten er bewust van maken dat leveranciers (soms als enige) de beschikking krijgen over waardevolle studiedata, heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een publicatie uitgebracht. Deze publicatie wil onderwijsinstellingen handvaten geven om de regie over hun studiedata te krijgen of houden.

Lees verder Lees verder
Artikelen

Publicatie: 'Regie op studiedata bij tooling van leveranciers'

Vrijwel alle digitale toepassingen die in het onderwijs worden gebruikt genereren studiedata. Onderwijsinstellingen, maar ook studenten en docenten, kunnen niet altijd over deze data beschikken, terwijl leveranciers van deze toepassingen vaak wél toegang hebben tot (delen van deze) studiedata. Dat leidt ertoe dat leveranciers bepaalde studiedata wél kunnen benutten maar instellingen niet.

Dat laatste roept vragen op over toegang tot gegevens, eigenaarschap van gegevens en de bescherming van de privacy van betrokkenen. De dreiging dat studiedata meer en meer buiten het zicht van de onderwijsinstelling raakt gaat ten koste van de publieke waarden voor hoger onderwijs, te weten rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie.

Om onderwijsinstellingen, bestuurders, onderwijsondersteuners en docenten er bewust van maken dat leveranciers (soms als enige) de beschikking krijgen over waardevolle studiedata, heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT onderstaande publicatie uitgebracht. Deze publicatie wil onderwijsinstellingen handvaten geven om de regie over hun studiedata te krijgen of houden.

Relevante artikelen

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Het wiel van data science

Het wiel van data science toont wat de hoofdactiviteiten van data science zijn, welke onderliggende activiteiten daarbij van belang zijn, welke capaciteiten er in een onderwijsorganisatie nodig zijn en welke kernwaarden daarbij voorop staan.

Lees verder Lees verder

Over de Quickscan Studiedata

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan krijg je een overzicht van de volwassenheid van jouw instelling op het gebied van het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Lees verder Lees verder