Wat kan ik doen met studiedata?

Een bestuurder die kan sturen op managementinformatie en een goed verhaal heeft in het Haagse, de onderwijsdirecteur die dagelijks weet hoe zijn opleiding ervoor staat en wat de volgende stap kan zijn, de beleidsmedewerker die haar dossiers beheerst zowel vanuit haar expertise, als vanuit gerichte rapportages, dashboards en onderzoeken. De student die goed geïnformeerd zijn eigen keuzes wil en kan maken, de docent die weet wat zijn studenten echt leren en hoe zijn onderwijs daaraan bijdraagt, de studieadviseur die studenten kan adviseren vanuit haar ervaring en dat met historische studiedata kan onderbouwen. En tot slot de onderzoeker, die met een schat aan goed beschreven en valide studiedata, kan voortbouwen aan wetenschappelijk onderzoek.

Wat kan studiedata jou opleveren? Dat zie je hieronder.

Bestuurder

Sandra is voorzitter van het CvB van een grote hogeschool. Het houdt haar al enige tijd bezig: binnen haar instelling wil ze meer gaan doen met studiedata.

Bestuurder

Opleidingsdirecteur

Steven is opleidingsdirecteur van een exacte studie aan een brede universiteit. Al een tijd heeft hij de wens dat zijn opleiding meer gaat doen met studiedata op een verantwoorde manier. Sinds hij zich erin heeft verdiept ziet hij mogelijkheden voor zijn opleiding.

Opleidingsdirecteur

Beleidsmaker

Sandjai is docent bij een opleiding van een economische faculteit van een hogeschool. Al een tijd zou hij in zijn onderwijs meer willen doen met studiedata, op een verantwoorde manier.

Beleidsmakers

Student

Samir is een student en lid van de universitaire studentenraad. Voor zichzelf wil hij graag meer grip en invloed hebben op zijn studieloopbaan. Als studentbestuurder wil hij graag dat dit soort gegevens systematisch voor alle studenten ontsloten kunnen worden.

Student

Docent

Sandjai is docent bij een opleiding van een economische faculteit van een hogeschool. Al een tijd zou hij in zijn onderwijs meer willen doen met studiedata, op een verantwoorde manier.

Docent

Studentenbegeleider

Silvia is studentbegeleider bij een faculteit van een technische universiteit. In haar dagelijkse gesprekken zou ze graag meer gebruik maken van studiedata op een verantwoorde manier.

Studentenbegeleider

Onderzoeker

Simon is onderzoeker bij de vakgroep Onderwijskunde van een universiteit. Al een tijd wil hij in zijn onderzoek meer doen met studiedata op een verantwoorde manier. Hij verwacht dat hij zo de kwaliteit van zijn onderzoek kan verbeteren, dat hij meer impact kan hebben met zijn publicaties, en dat hij met zijn collega’s binnen de vakgroep efficiënter zou kunnen werken.

Onderzoeker

Ondersteuner

Sofie is ondersteuner bij een faculteit van een hogeschool. Al een tijd zou ze in haar werk meer willen doen met studiedata op een verantwoorde manier. Studiedata zijn al dan niet geaggregeerde data van onderwijsinstellingen over studenten die relevant voor haar kunnen zijn als ondersteuner, zoals gegevens over de inschrijvingen op vakken en deelname aan het onderwijs.

Ondersteuner