Artikelen

Aan de slag met het Dilemmaspel Studiedata

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata opgesteld. Het bijbehorende dilemmaspel helpt om het gesprek hierover te starten.

Bron: SURF.

Het doel van het dilemmaspel is om een discussie aan te moedigen over privacy en ethiek in de praktijk van datagedreven werken aan hoger onderwijsinstellingen.

Op basis van fictieve voorbeelden komen aspecten uit het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ aan bod. Deze ‘dilemma’s’ kunnen de deelnemers vanuit verschillende rollen benaderen. Ze kiezen een persona en bedenken vanuit die invalshoek een antwoord.

Met de fysieke kaartenset kan gespeeld worden met vier of meer personen die vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij studie

data. De online variant is ook geschikt voor discussies in grotere groepen. Per casus zijn er verschillende dilemma’s. Het besprek

en van een enkele casus (3-4 dilemma’s) duurt 45 tot 60 minuten.

Nodig bijvoorbeeld je college van bestuur, een student, een privacy-jurist, een institutional researcher of analytics-specialist en een beleidsmedewerker uit. Dat helpt om onderwerpen die het referentiekader benoemt, en die nog aandacht nodig hebben binnen je instelling, helder te krijgen. Deze video kan bovendien bijdragen aan een luchtige introductie van het onderwerp.

Download hieronder de online Nederlandse of Engelse versie, en de handleiding van het Dilemmaspel Studiedata. Wil je graag een fysieke kaartenset? Neem dan contact op via studiedata@surf.nl.

Nederlandse versie:

English version:

Nederlandse handleiding:

English user’s guide:

Relevante artikelen

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk 'Referentiekader verantwoord gebruik studiedata' vanuit het oogpunt van privacy en ethiek. 

Lees verder Lees verder

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Publieke lancering van het referentiekader in Den Haag

Op woensdag 11 mei 2022 vond de lancering van het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ plaats op de campus van Universiteit Leiden in Den Haag.  

Lees verder Lees verder