Zoeken

Doorzoek de website

Praktijk verhaal

Interview met Sam de Fockert van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

Lees verder
Artikel

Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie: Digitalisering in het hoger onderwijs

In november 2019 vond er een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie OCW plaats over Digitalisering in het hoger onderwijs. Lees verder
Pagina

Disclaimer

Pagina niet gevonden. Lees verder
Pagina

Cookies

Pagina niet gevonden. Lees verder
Pagina

Privacy statement

Pagina niet gevonden. Lees verder
Artikel

Podcast ‘De Onderwijsvernieuwers’: in gesprek over studiedata

In de podcast 'De Onderwijsvernieuwers' gaan Bram Enning en Bart Karstens met elkaar in gesprek over studiedata in het hoger onderwijs. Lees verder
Pagina

Data journeys

Wat kan het benutten van studiedata jou opleveren? Lees verder
Pagina

Data journeys – Deel jouw voorbeeld

Lees verder
Artikel

Whitepaper realtime studiedata

Onderwijsinstellingen werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Maar om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoorgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime monitor kan hier een bijdrage aan leveren. Lees verder
Pagina

Overzicht Data Journeys

Lees verder