Data journeys

De zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT heeft voor verschillende onderwijsdoelgroepen een persoonlijke data journey samengesteld met informatieproducten uit hun dagelijkse praktijk.

Met de lancering van de data journey’s bieden we een platform om praktijkgerichte kennis en producten over studiedata te delen. Op de overzichtspagina vind je de persona’s en hun data journey’s. Met het ‘Deel jouw voorbeeld’-formulier kun je hier zelf ook een bijdrage aan leveren!

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Dilemmaspel Studiedata

Om het gesprek over privacy en ethiek te voeren kunnen instellingen aan de slag met het 'Dilemmaspel studiedata'. Download het dilemmaspel hier!

Lees verder Lees verder

Doe de Quickscan Studiedata

Op deze pagina vind je een link naar de Quickscan-tool. Ook kun je op deze pagina een formulier invullen om een instellingsdashboard aan te vragen.

Lees verder Lees verder