Artikelen

Simulatiedataset voor universiteiten

Wil je aan de slag met privacygevoelige studentdata? Daarvoor heeft de zone Studiedata een simulatiedataset ontwikkeld. De dataset is bedoeld voor universiteiten en bestaat uit synthetische studentdata. Deze data zijn gebaseerd op de echte data van een universiteit, maar zijn dusdanig afgeleid dat je ze niet meer terug kunt herleiden tot echte studenten. Door deze dataset te gebruiken kun je ook buiten je eigen instelling algoritmes en analyses delen zonder dat de privacy van je studenten in het geding komt.

Ga naar de open repository in Bitbucket

De simulatiedataset geeft je toegang tot:

  • De simulatiedataset die je kunt gebruiken voor uitvoering van onderzoek (een .csv bestand)
  • Een markdownfile dat je kunt gebruiken als bewijsvoering voor kwaliteitsassessment van de gesimuleerde data (een weblink in HTML)
  • De broncode in R die je kunt gebruiken voor het zelf genereren van simulatiedata (in R)

Ontwikkeling dataset en toekomstige simulatiedatasets

De simulatiedataset is ontwikkeld door medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Tijdens het verloop van dit project was de privacy van de studenten een belangrijk aandachtspunt.

De dataset voor universiteiten is de eerste stap in een groter traject. In 2021 volgen namelijk twee simulatiedatasets: een voor hogescholen en een voor data uit leermanagementsystemen. Momenteel onderzoeken we welke aanpassingen van de simulatiedataset voor universiteiten nodig zijn om deze passend te maken voor HBO instellingen.

Naar de ontwikkeling van een simulatiedataset met data uit leermanagementsystemen (LMS) is een voorverkenning uitgevoerd. In de one pager lees je de belangrijkste bevindingen uit de voorverkenning.

Meer informatie

In de PowerPoint presentatie vind je meer informatie over het project en de ontwikkeling van de simulatiedataset. Ook bevat het meer informatie over de borging van privacy in dit gehele project. Wil je kort doorlezen wat de simulatiedataset inhoudt? Bekijk dan de one pager hieronder.

 

Geef onderzoekers een datamenu

Studiedata kan je voor verschillende doeleinden benutten. Maar wist je dat studiedata ook relevant is voor onderzoekers?

Lees verder Lees verder

Statistisch Handboek Studiedata

Het Statistisch Handboek Studiedata is een site die continue wordt doorontwikkeld en uitgebreid met programmeertalen en case studies. Raadpleeg de site als gemeenschappelijke standaard voor statistische toetsen met studiedata.

Lees verder Lees verder

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk 'Referentiekader verantwoord gebruik studiedata' vanuit het oogpunt van privacy en ethiek. 

Lees verder Lees verder