Ervaringen uit de praktijk

'Wees als ondersteuner een betrouwbare intermediair tussen data en docenten'

TEKST: MARJOLEIN VAN TRIGT

Iwan Wopereis is onderwijstechnoloog bij het Expertisecentrum onderwijs (ECO) van de Open Universiteit en vanuit zijn instelling lid van de zone Docentprofessionalisering. Daar ontwikkelde hij met andere zoneleden de Proeftuin Learning Analytics.

Proeftuin Learning Analyticsfoto ondersteuner Iwan Wopereis

De Versnellingszone Faciliteren en professionaliseren van docenten (zoals de zone Docentprofessionalisering voluit heet) ontwikkelt werkpakketten waarmee instellingen zelfstandig een proeftuin kunnen starten – een serie bijeenkomsten rondom een thema waarin docenten zich ontwikkelen. Vanaf februari is de Proeftuin Learning Analytics beschikbaar, waaraan de Versnellingszone Studiedata heeft bijgedragen.

Introductie in learning analytics

Deelnemers van de Proeftuin Learning Analytics krijgen een introductie in de terminologie en concepten van learning analytics. Het is de bedoeling dat ze de kennis die ze opdoen in de proeftuin toepassen op de eigen instelling. Iwan Wopereis vertelt: ‘De opzet van de proeftuin is activerend. Het maakwerk moet aansluiten bij wat er binnen de instelling voorhanden is. De facilitator, die de proeftuin leidt, zal dat vooraf inventariseren. Wat kan er uit een digitale leeromgeving worden gehaald? Hoe kijkt de privacy officer aan tegen de inzet van learning analytics?’

Betrouwbare intermediair

Desgevraagd zegt Wopereis dat hij graag de rol van facilitator binnen de OU op zich zou nemen. Binnen de OU wordt veel pionierend onderzoek verricht naar learning analytics, maar hij heeft er zelf als onderwijsondersteuner nog geen ervaring mee. ‘Eén van de meest interessante aspecten aan learning analytics vind ik dat je met een enorme berg data tot verschillende inzichten kunt komen, afhankelijk van je vraag. Je kunt die berg data niet zomaar over docenten en studenten uitstrooien. Samen met de maker van een dashboard is het een taak voor de onderwijsondersteuner om de data te filteren tot overzichtelijke informatie. Wees als datageletterd onderwijsondersteuner een betrouwbare intermediair tussen data en docenten en studenten.’

Inbouwen in ontwerp

Wopereis zou docenten graag bijstaan bij het ‘inbouwen’ van learning analytics in het ontwerp van een cursus. ‘Binnen de OU zijn we sterk gericht op het vooraf goed uitdenken van opleidingen en cursussen, omdat er na de uitrol relatief weinig mogelijkheden zijn tot improviseren. Veel didactische ondersteuning zit ingebakken in het materiaal: advance organizers, samenvattingen en straks ook dashboards. Ze maken studiegedrag inzichtelijk en zijn daardoor interessant voor begeleiding op maat. Ik zou dat graag standaardiseren per opleiding en vervolgens per type cursus.’

Hij ziet ook een rol weggelegd voor de onderwijsondersteuner bij de docentprofessionalisering. ‘Ik wil ze helpen bij het bepalen van momenten waarop ze learning analytics gebruiken, welke data ze beschikbaar stellen, welke toelichting erbij moet komen. Zie het als een tandje hoger schakelen naar flexibel universitair afstandsonderwijs.’

Meer ervaringen uit de praktijk

Interview met projectleider flexibilisering Robin Vos

Lees verder