Artikelen

Introductievideo 'Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata'

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata opgesteld. In onderstaande video wordt het referentiekader kort en bondig geïntroduceerd.

Wat is studiedata en welke rol speelt privacy hierbij? Waarom en voor wie is dit referentiekader belangrijk is? En wat staat er zoal in? Samen met het Dilemmaspel Studiedata helpt deze video om het gesprek rondom het referentiekader op een laagdrempelige manier op gang te brengen.

In mei 2022 vond de publieke lancering van het referentiekader en het bijbehorende dilemmaspel plaats. Meer weten, of een fysiek exemplaar ontvangen? Neem dan contact op via studiedata@surf.nl.

Nederlandse ondertiteling:

English subtitles:

Relevante artikelen

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk 'Referentiekader verantwoord gebruik studiedata' vanuit het oogpunt van privacy en ethiek. 

Lees verder Lees verder

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Dilemmaspel Studiedata

Om het gesprek over privacy en ethiek te voeren kunnen instellingen aan de slag met het 'Dilemmaspel studiedata'. Download het dilemmaspel hier!

Lees verder Lees verder