Artikelen

Proeftuin Learning Analytics

De zone Docentprofessionalisering heeft in samenwerking met de zone Studiedata en SURF een proeftuin ontwikkeld rondom het inzetten van learning analytics in het hoger onderwijs. In een serie van zes bijeenkomsten worden docenten stap voor stap wegwijs gemaakt in het gebruik van studiedata binnen hun eigen onderwijs.

Learning analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over studenten en hun context, met als doel het begrijpen en verbeteren van het leren van studenten en de omgeving waarin het zich voordoet. Het benutten van studiedata helpt om het leerproces van studenten te verbeteren en te beïnvloeden. Ook kan het hiermee onderwijs verrijken en verbeteren. Het geeft inzicht in hoe studenten leren, zodat zij optimaal begeleid kunnen worden in hun studieloopbaan.

Aan de slag met de proeftuin

Learning analytics kan worden ingezet voor het terugkoppelen van informatie over de huidige situatie, zodat studenten en docenten in het leerproces kunnen bijsturen. In het kader van flexibilisering van het onderwijs kan learning analytics bijvoorbeeld worden ingezet voor differentiëren van de onderwijsaanpak op basis van voorkennis van studenten.

De proeftuin start met het formuleren van een onderwijsdoel en bouwt voort op bestaande kennis. Vervolgens komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals ethiek, datakwaliteit, privacy, datamanagement en terugkoppeling van resultaten aan studenten.

Bekijk hier alle onderdelen van de proeftuin learning analytics

Meer weten

Heb je interesse in het inzetten van deze proeftuin binnen jouw instelling? Of heb je vragen over de inhoud en/of het gebruik van het werkpakket? Neem gerust contact op via studiedata@surf.nl.

Placemat Learning Analytics

Naast de proeftuin is er ook een placemat Learning Analytics beschikbaar. De placemat geeft je als docent een handzame basis voor het terugkoppelen van informatie over de huidige situatie, zodat student en docent tijdens het leerproces kunnen bijsturen.

 

Geef onderzoekers een datamenu

Studiedata kan je voor verschillende doeleinden benutten. Maar wist je dat studiedata ook relevant is voor onderzoekers?

Lees verder Lees verder

Wat zijn studiedata?

Studiedata, niet te verwarren met data over studies, is een verzamelnaam voor een breed scala aan gestructureerde gegevens die binnen onderwijsinstellingen benut kunnen worden voor het verbeteren van het onderwijs.

Lees verder Lees verder