Ervaringen uit de praktijk

‘Zet in op geaggregeerde data om de onderwijskwaliteit te verbeteren’

Tom Konings

Breda University of Applied Science (BUas)

  • Deelnemer zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata van het Versnellingsplan (2019-heden)
  • Operations Controller bij BUas (mei 2017–heden)
  • Medewerker registration and compliance bij BUas (maart 2014–mei 2017)
TEKST: MARJOLEIN VAN TRIGT

Breda University of Applied Sciences (BUas) is een kleine hogeschool met vijf zelfstandig opererende academies. Tom Konings, operations controller bij BUas en lid van de zone, vertelt hoe de inzet van studiedata bij BUas verschilt van de aanpak van andere instellingen. Ook neemt hij op ons verzoek de vijf aspecten van het volwassenheidsmodel onder de loep.

‘Onze focus ligt niet op individuele studenten, maar op de mogelijkheid om de onderwijs­ kwaliteit van de instelling te verbeteren met behulp van studiedata. We gebruiken geaggre­geerde data om inzichten te verkrijgen voor het besluitvormingsproces. In plaats van een beslissing te nemen op basis van onderbuikgevoelens en enkele gesprekken met studenten, kun je met behulp van studiedata kijken naar de hele populatie. Soms is het fijn om de juiste feiten op tafel te hebben om een beslissing te kunnen maken.

Control-cyclus

Als instelling zijn wij vrij uniek in de manier waarop we studiedata gebruiken binnen het control­ proces. In een plannings en control­cyclus worden vaak KPI’s afgesproken en wordt vervolgens bekeken hoe de instelling daarop scoort. Wij gebruiken wat diepergaande studiedata­-analyses. Als de uitval in het eerste jaar aan de hoge kant is, kunnen wij een diagnose stellen hoe dat komt. Dat wordt gezien als een interessante toepassing, zowel voor de academiedirecteuren als voor het opleidingsmanagement. De inzet van studiedata zorgt voor een verbinding tussen het strategische en het tactisch niveau van de organisatie.

Lopende projecten

Binnen de instelling zijn we aan de slag gegaan met een dashboard voor docenten, zodat
zij meer inzicht hebben in de groepen studenten die moeite hebben met hun vak en meer mogelijkheden krijgen om daarop in te spelen. Daarnaast loopt er een project op instellings­niveau om de onderwijskwaliteit te verbeteren, waar studiedata-analyse onderdeel van uitmaakt. Per opleiding maken we met behulp van studiedata­-analyse een plan om het onderwijs te verbeteren. Daarvoor gebruiken we niet alleen de inzichten die wij uit onze data hebben, maar ook data uit landelijk onderzoek.

Strategie & Beleid

Wij hebben het geluk dat Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur, het belang van studiedata inziet. Toen zij hoorde van de versnellingszone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata, drong zij erop aan dat dit voor onze organisatie belangrijk is. Door het versnellingsplan zijn we op een ander niveau gaan denken. We waren bezig met informatie halen uit data, nog niet met data structureel onderdeel te laten worden van de organisatie. We hebben nog geen strategie of beleid, maar de deur is nu wel geopend om daarmee te beginnen. We neigen ernaar om studiedata deel te laten uitmaken van een bredere informatie­ visie en een informatiebeleid.

Dashboard door Tom Konings voor BUas

 

Mens & Cultuur

Ik ben trots op de welwillendheid binnen de organisatie om besluiten op basis van studiedata te nemen. We zien dat er steeds meer vragen komen uit de verschillende onderdelen: docenten, maar ook opleidingsmanagers en secretariaten zien de meerwaarde van inzicht uit data voor het maken van besluiten. Als iemand in de organisatie een specifieke vraag heeft, maken we op maat gemaakte analyses met de studiedata die we hebben. Tegelijkertijd zitten wij nog op het basisniveau. We zijn nog lang niet zo ver als we zouden willen.

Organisatie

Bij BUas ben ik degene die het meeste met studiedata bezig is. Voor echt technische zaken huren we nu nog een consultant in, maar we zijn van plan om een extra vacature uit te schrijven voor een specialist op het gebied van datawarehousing en het structureren en modelleren van de data. Langzaam creëren we de randvoorwaarden om van studiedata een integraal onderdeel van de organisatie te maken. Dat verloopt organisch: uit kleine initiatieven ontstonden interessante inzichten, die leidden tot iets grotere initiatieven.

Governance & Sturing

De juristen van onze hogeschool stellen momenteel een privacybeleid op voor research, studie­ data en analytics. Research en data­ analytics liggen redelijk dicht tegen elkaar aan. We hebben veel aan de voorbeelden van andere instellingen in de versnellingszone, die al over een uitgebreid beleid op het gebied van studiedata beschikken. Ook SURF biedt materiaal en begeleiding aan.

Informatietechnologie

Onze vijf academies werken met hetzelfde systeem, maar ze richten het soms verschillend in. Aan de analysekant kan dat lastig zijn, want er is daardoor niet één analyse­oplossing waar iedereen wat aan heeft. Voor BI­ analytics (business intelligence) gebruiken wij Power BI. Het zou mooi zijn als we er over vijf jaar in zijn geslaagd om alle data in een centrale structuur op te slaan. Zo’n structuur zou een solide basis vormen voor vervolganalyses of om nieuwe data toe te voegen en te gebruiken.’

 

Meer ervaringen uit de praktijk

‘Ik ben trots op de welwillendheid binnen de organisatie om besluiten op basis van studiedata te nemen.’