Ervaringen uit de praktijk

"Laat studiedata voor je werken"

TEKST: MARJOLEIN VAN TRIGT

Soukaina Abouhssen is vicevoorzitter van de Universitaire Studentenraad van de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze positie geeft haar inzicht in en invloed op de inzet van studiedata binnen haar instelling. Ze ziet het als een belangrijk middel voor medezeggenschap en representatie van studenten.

Code of Practicefoto student Soukaina Abouhssen

‘Vorig jaar was ik coördinator onderwijs en onderzoek binnen de studentenraad van de VU. In die hoedanigheid fungeerde ik als vaste contactpersoon voor VU Analytics, de afdeling die zich binnen de VU bezighoudt met studiedata. Elke maand bespraken we met welke projecten ze bezig waren en hoe wij daarin stonden. Ook zien wij er op toe dat de Code of Practice van VU Analytics aansluit bij het reglement persoonsgegevens dat wij op de VU hebben. Deze Code of Practice wordt jaarlijks herzien en aan de herziening nemen ook studenten deel.

Informatie opvragen

Als studentenraad kunnen wij dezelfde informatie opvragen bij VU Analytics als het College van Bestuur. We willen bijvoorbeeld bewerkstelligen dat de ingangseisen voor de honourstrajecten wat beter worden afgestemd op het type opleiding. Voor de discussie met het honourscomité hebben we gevraagd om een analyse van de gemiddelde scores per opleiding, zodat we ze naast de programmavereisten kunnen leggen. Het is heel fijn om studiedata te gebruiken voor de zaken die wij belangrijk vinden.

Plan for Success

Studenten die niet in de studentenraad zitten, krijgen indirect ook volop te maken met studiedata. Op de VU worden studiedata gebruikt voor voorlichting en studiebegeleiding. Sinds kort loopt het project ‘Plan for Success’, om studenten te helpen met het plannen van hun studie. Ik studeer farmaceutische wetenschappen en religiewetenschappen en ik denk dat het mij heel erg zou hebben geholpen als ik vanaf het begin van mijn studie over zo’n dashboard had beschikt.

Integer

De VU gebruikt voornamelijk geanonimiseerde data. Studiedata worden ook niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden. Er wordt integer mee omgegaan. Wel kunnen er meer studenten op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden van studiedata-analyses voor hun eigen onderzoek. Lang niet iedereen weet dat VU Analytics een gesimuleerde dataset heeft ontwikkeld, die je als student kan gebruiken als je een interessant vraagstuk hebt.

Inzichten voor belangenbehartiging

Volgens mij moeten veel meer hogeronderwijsinstellingen aan de slag met studiedata. Het geeft zo veel inzichten voor medezeggenschap, representatie en belangenbehartiging van studenten. VU Analytics heeft bijvoorbeeld ook prognoses gemaakt van de instroom van studenten in de komende jaren. Dat is een goede basis voor een gesprek over het onderwijs van de toekomst.’

Meer ervaringen uit de praktijk

Interview met studenten Frederique Veenstra en Vincent Plompen

Lees verder

Interview met student Daan Dekker

Lees verder

‘De studentenraad bespreekt elke maand alle studiedataprojecten met VU Analytics’