Artikelen

Publicatie: 'Regie op studiedata bij tooling van leveranciers'

Vrijwel alle digitale toepassingen die in het onderwijs worden gebruikt genereren studiedata. Onderwijsinstellingen, maar ook studenten en docenten, kunnen niet altijd over deze data beschikken, terwijl leveranciers van deze toepassingen vaak wél toegang hebben tot (delen van deze) studiedata. Dat leidt ertoe dat leveranciers bepaalde studiedata wél kunnen benutten maar instellingen niet.

Dat laatste roept vragen op over toegang tot gegevens, eigenaarschap van gegevens en de bescherming van de privacy van betrokkenen. De dreiging dat studiedata meer en meer buiten het zicht van de onderwijsinstelling raakt gaat ten koste van de publieke waarden voor hoger onderwijs, te weten rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie.

Om onderwijsinstellingen, bestuurders, onderwijsondersteuners en docenten er bewust van maken dat leveranciers (soms als enige) de beschikking krijgen over waardevolle studiedata, heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT onderstaande publicatie uitgebracht. Deze publicatie wil onderwijsinstellingen handvaten geven om de regie over hun studiedata te krijgen of houden.

Relevante artikelen

Aan de slag met het ‘Referentiekader privacy en ethiek’

Onder regie van de Zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is het landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Download het referentiekader hier!

Lees verder Lees verder

Het wiel van data science

Het wiel van data science toont wat de hoofdactiviteiten van data science zijn, welke onderliggende activiteiten daarbij van belang zijn, welke capaciteiten er in een onderwijsorganisatie nodig zijn en welke kernwaarden daarbij voorop staan.

Lees verder Lees verder

Over de Quickscan Studiedata

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan krijg je een overzicht van de volwassenheid van jouw instelling op het gebied van het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Lees verder Lees verder