Artikelen

Ontwikkel je studiedata volwassenheid - kennisclips

VIDEO’S WITH SUBTITLES WILL FOLLOW SOON

Ambieert jouw onderwijsinstelling om studiedata beter te benutten? Dan is het volwassenheidsmodel een geschikt instrument om te hanteren als houvast voor het groeiproces. In de kennisclips op deze pagina geven we je handvatten om concreet met studiedata aan de slag te gaan.
Heb je de Quickscan Studiedata nog niet ingevuld? Doe dit dan eerst zodat je een helder startpunt hebt.

Rogier van de Wetering (Open Universiteit) neemt je mee in het volwassenheidsmodel en de manier waarop je deze kunt inzetten in je organisatie. De video bevat vijf korte hoofdstukken:

  • De thema’s van het volwassenheidsmodel
  • De vier ontwikkelniveau’s
  • Het vormgeven van een verbeterprogramma
  • Een voorbeeld uit de praktijk
  • De PDCA cyclus

Om je te ontwikkelen op het gebied van studiedata kun je je richten op de ontwikkeling van een aantal multidimensionale thema’s. Door je op deze thema’s te richten zul je op meerdere gebieden uit het volwassenheidsmodel stappen zetten.

Justian Knobbout (Onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht en eigenaar Data Analytix) vertelt je welke drie thema’s essentieel zijn om stappen te kunnen zetten in je volwassenheidsniveau.

Download de checklist met ontwikkelpunten per niveau en per multidimensionaal thema
Or download the checklist in English

Alleen door vooraf doelen vast te leggen kunnen de juiste data worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en gepresenteerd.

Het eerste multidimentionale thema is de beschikbaarheid en het gebruik van studiedata. Welke stappen moet je ondernemen om dit goed in te regelen?

 

Alleen door de juiste stakeholders te betrekken kun je studiedata in je organisatie optimaal benutten. Justian geeft je tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan.

 

Het laatste multidimentionale thema is processen. Met welke processen moet je rekening houden en welke processen moeten er rondom studiedata worden ingericht?

 

Toelichting op volwassenheidsmodel

De verzameling, analyse en verspreiding van data sorteert meer effect als verschillende randvoorwaarden in de bedrijfsvoering goed ontwikkeld zijn: strategische keuzes, mens & cultuur, inrichting van processen, de governance en IT. Een toelichting.

Lees verder Lees verder

Visie op een datagedreven organisatie

In het stuk Een datagedreven organisatie, van data naar informatie naar inzicht naar impact beschrijft Danny Greefhorst zes principes van een datagedreven organisatie.

Lees verder Lees verder